CALIDAD/OSHAS 18001

OSHAS 18001:2007 Laneko Arriskuen Prebentzioan ziurtapena

O

SHAS 18001 egiaztagiriak Lanean Segurtasun eta Osasun kudeaketa Sistemarako (LSO) baldintzak zehazten ditu, TECMANi LSO arloko arriskuak kontrolatzea lortzera eta jarduera hobetzera ahalbidetzen diona. Kudeaketa sistema honi esker segurtasun plana sortzen da lanean, lantokia eta langileak babesteko.

LSOak arriskuak identifikatzen, prebenitzen eta istripuak saihesteko beharrezkoak jotzen diren kontrol-neurriak mahaigaineratzea ahalbidetzen digu. Sistema hau ezarriz, honako helburuak lortzeko tresnak ematen dizkigu:

  • Laneko ezbehar-tasa murriztea eta produktibitatea areagotzea lanpostu bakoitzarekin lotutako arriskuak identifikatuz, ebaluatuz eta kontrolatuz, eta laneko istripu eta gaixotasunak eragiten dituzten arrazoiak saihestuz.
  • Langileek beren ingurua seguruagoa dela ikusten dutenez.
  • Prebentzioaren arloko legeria betetzen da.
  • Prebentzio-kultura sustatzea enpresaren sistema orokorrean prebentzioa barne hartuz.
OCA 9001