CALIDAD/UNE-EN ISO 14001

UNE-EN ISO 14001:2004 Ingurumen kudeaketako Ziurtapena

T

ECMANek erabat barneratuta du Ingurumenaren zaintza eta UNE-EN ISO 14001:2004 egiaztagiria duenez, gure enpresa jardueran garatzen ditugun ekintza bakoitzean sortzen diren inguruneko alderdi guztiak, modu bakunean, sistematizatzeko aukera ematen digu, gainera ingurumen zaintza sustatuz eta kutsadura prebenituz.

Arau honek gure alor berdineko enpresen aurrean abantai leiakorra eskaintzen digu, gure inguruko baliabide eta hondakinen kudeaketaz gain gure bezeroei ere estrapolatzen da zerbitzu hau, abiarazten dituzten jarduerek erangindako ingurune-inpaktua murriztuz.

OCA 9001