ZERBITZUAK

Instalazioa eta mantenimendua

T

ECMANek Mantenimendu Zerbitzu mota desberdinak aurkezten ditu, pertsonal espezializatuarekin eta teknika aurreratuenak kudeaketa eta kontrolean. Zerbitzu hauen ondoren zehazten dira:

  • Instalazio termikoak
  • Kogenerazioa eta mikrogenerazioa.
  • PCD sistemak
  • Galdara industrialak
  • Elektrizitatea BTn
  • Gasa
  • Petrolio produktuak
  • Martxan jartzeak

Gure helburua ustiapen-kostuak murriztea, instalazioen bizitza erabilgarria luzatzea, zerbitzuaren kalitatea hobetzea, energia aurrezten laguntzea, enpresetako giza-baliabideak eta materialak aske uztea, instalazioen mantenimendu egoki batekin, bere negozioko ardatz nagusian zentratzen ahalbidetzeko.

Horretarako, Mantenimenduaren erabateko estaldura duten kontratuak eskaintzen ditugu, Zerbitzu Energetikoenak, Administrazioko kontratuak, prezio unitarioekin eta Emaitzen Garantiarekin.

Gure baliabideak dira pertsonal espezializatua, kudeaketa eta kontrolerako teknika aurreratuak, material eta tresneriaren ekarpena, GMAO eta mantenimenduaren telekudeaketa.

OCA 9001